1 Maja

Dziś odbyła się szósta pielgrzymka imienia św. Jana Pawła II do Jodłówki. Pierwsi uczestnicy przyjechali pod przeworską bazylikę już przed godziną dziewiątą. Po któtkim wystąpieniu prezesa Tomasza Nalepy, głos zabrał przedstawiciel przeworskiej Policji aspirant Ireneusz Kucab z pionu Ruchu Drogowego.

Trasa Green Velo – spotkanie z Krzysztofem Didykiem

Prezes PKTR „Leliwa” spotkał na trasie Green Velo rowerzystę z woj. lubuskiego – Pana Krzysztofa Didyka. Do spotkania doszło w nietypowy sposób gdyż Pan Krzysztof zatrzymał Tomka na trasie „Łącznika do PKP Green Velo” w Rzeszowie i zapytał o kierunek na Przemyśl. Jego zamierem jest pokonanie trasy Green Velo przez pięć… Continue reading

Procedura powiadamiania SMS dla członków PKTR

Została wprowadzona procedura powidamiania SMS dotycząca członków PKTR „Leliwa”: 1. W celu zwiększenia dyscypliny stawiennictwa na rajdach członkowie Koła będą powiadamiani o terminach rajdów SMS-em. 2. Powiadamianie zostaje uruchamiane na polecenie członków Zarządu Koła. 3. Odpowiedzialnym za wysłanie SMS jest administrator strony internetowej Pan Marcin Szewczyk. 4. Otrzymany SMS każdy… Continue reading