Z prac Zarządu – marzec 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za luty 2021 r. opracowaną przez NGAP. NGAP rekomendowała program RITA. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w I kwartale 2021 r. w… Continue reading

Z prac Zarządu – luty 2021

W styczniu poddano analizie projekty oraz inicjatywy: Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – Wspieranie Lokalnych Działań Strażniczych – nie dotyczy RTR. ETNOPOLSKA 2021 – nie dotyczy RTR. Pozytywnie oceniono udział w konferencjach „NGO i Biznes. Co przyniesie 2021 rok i jak się do tego przygotować?” oraz „Inkubator Włączenia Społecznego”…. Continue reading

Z prac Zarządu – styczeń 2021

Dla celów formalnych stwierdza się, iż Zarząd PKTR „Leliwa” w uzgodnieniu z NGAP przekazał wnioski z działalności w ankiecie dotyczącej badania organizacji Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzające, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Link do ankiety „Organizacje wobec pandemii”: https://panel.ngo.pl/index.php/755819?lang=pl, wyniki badań zostaną udostępnione jako… Continue reading

Z prac Zarzadu – grudzień 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale 2020 r. – w miesiącu listopadzie odnotowano 1 wpłatę. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostały przesłane SMS przez Skarbnika Zarządu informujące o zaległości. Wyznaczono termin wpłat zaległości do 24 grudnia 2020. Do… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 19 grudnia 2020 r. godz. 13.00 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie… Continue reading

Z prac Zarządu – listopad 2020

Prezes Zarządu RTR Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w 3 spotkaniu w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb). Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację… Continue reading