Kontakt

logo

Kontakt

Siedziba: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga ul. Jagiellońska 10a 37-200 Przeworsk.
Adres korespondencyjny: Urząd Pocztowy Przeworsk 1 ul. Jagiellońska 2 Skr. Pocztowa nr 107
E-mail: pktrleliwa@gmail.com
NIP: 7941797744
REGON: 180557355
Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Przeworsku 83 1240 2597 1111 0010 3232 0902
Prezes: Michał Machaj, tel.: 783-162-918 . E-mail: michalm714@gmail.com

Komentarze są wyłączone.