O nas

logo

Stowarzyszenie Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej “Leliwa” powstało w dniu 20 marca 2010 roku w Przeworsku. Głównym inicjatorem i założycielem jest Jerzy Doluk. Aktualnie prezesem stowarzyszenia jest Michał Machaj.

PKTR “Leliwa” zostało zarejestrowane przez Starostę Przeworskiego w dniu 22 kwietnia 2010. PKTR “Leliwa” działa na terenie miasta i powiatu Przeworsk oraz całego województwa podkarpackiego. Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej “Leliwa” w Przeworsku jest stowarzyszeniem turystyczno-sportowym skupiającym czynnie uczestniczących amatorów turystyki rowerowej oraz sympatyków sportu, prozdrowotnego trybu życia jak i osoby niepełnosprawne. PKTR “Leliwa” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, promuje miasto Przeworsk, rozwój turystyki rowerowej oraz kolarstwa amatorskiego. Ponadto współdziała w swych statutowych czynnościach z odpowiednimi jednostkami lokalnej administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, sportowymi i turystycznymi, zakładami pracy, placówkami oświatowymi oraz szkołami wszystkich szczebli. PKTR “Leliwa” współdziała z mieszkańcami Przeworska i powiatu przeworskiego w tym z osobami niepełnosprawnymi. Skupia członków w wieku młodzieńczym i średnim. Łączy doświadczenie wieku średniego z energią młodości. Stowarzyszenie wciąż się rozwija i współpracuje z wieloma ośrodkami. Oprócz naszego Przeworska, jest w stałym kontakcie i organizuje, bądź pełni funkcję współorganizatora w imprezach odbywających się np. w Tryńczy, Zarzeczu, Jarosławiu. Ściśle współpracujemy z Rzeszowskim Towarzystwem Rowerowym, które nawiązało kontakty z podmiotami zagranicznymi. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi PKTR Leliwa proszone są o kontakt z prezesem Michałem Machajem pod nr telefonu 783-162-918.

Komentarze są wyłączone.