Rezygnacja Tomasz Nalepy

Prezes Tomasz Nalepa z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Jednocześnie informujemy, że stowarzyszenie zawiesza organizację wszystkich imprez rowerowych. Prowadzone są rozmowy nad przeniesieniem działalności do Łańcuta. Za trzy tygodnie (23 kwietnia, godzina 16, sala konferencyjna UM Przeworska) odbędzie się zebranie walne, na którym zostanie dokonany wybór nowego sternika koła, a następnie ustalenie nowych zamierzeń na bieżący rok.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz