Sesja Rady Miasta Przeworska

27 kwietnia odbyła się Sesja Rady Miasta Przeworska na którą zaproszono Prezesa PKTR „Leliwa”. Zarząd Koła reprezentowała Skarbnik Pani Katarzyna Skoczylas a Pan Tomasz Nalepa był przedstawicielem Koła zgodnie z decyzją Prezesa Pana Stanisława Dawidowicza. Wszystkie Stowarzyszenia miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w 2016 r. w kontekście otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta Przeworsk.

Charakterystykę osiągnięć PKTR „Leliwa” zaprezentował Pan Tomasz Nalepa. Koło w 2016 r. realizowało dwa projekty: wewnętrzny rozliczany przez UM Przeworsk oraz samodzielny, który był wynikiem prac NGAP i Zarządu Koła w postaci złożonego wniosku na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta Przeworsk dotyczącego wykonania zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. W związku z tematyką projektów w obu przypadkach Zarząd Koła nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Bratek” z siedzibą w Przeworsku. Owocem tej współpracy była organizacja dwóch rajdów z udziałem członków Stowarzyszenia „Bratek”. W sumie Koło pozyskało 4000,00 zł. Sukcesem etycznym obydwu rajdów była akceptacja zdrowiejących członków Stowarzyszenia „Bratek” oraz wyraźne „Nie” przeciwko alienacji tej grupy ludzi z naszego społeczeństwa. Ponadto Zarząd Koła wydał Kronikę Koła Lata 2010-2014 Tom I wpływającą na wzrost świadomości tożsamości lokalnej i integrującą członków Koła oraz zakupił nagrody dla najaktywniejszych członków w sezonie 2016. Impreza „Rowerowy Rajd z Bratkiem” została zgłoszona do programu ETS. Następnie Zarząd Koła wysłał materiał z rajdu na konkurs „Być Aktywnym”, w wyniku tego działania Minister Sportu i Turystyki uhonorował Koło Statuetką „BEACTIVE” oraz nagrodził dodatkowo kartą upominkową o wartości 500,00 zł. Zarząd Koła zakupił na kartę upominkową akcesoria i wyposażenie dla aktywnych członków Koła.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz