Komitet Organizacyjny III Kongresu

Od trzech lat przedstawiciel Koła bierze udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Tak jak w poprzednich latach, w tym roku zgodnie z decyzją Zarządu Koła przedstawicielem jest Pan Tomasz Nalepa. Przedstawiciel przekazał nowe informacje o Kole, które ukażą się w Biuletynie III Kongresu. Informacje opracował Zarząd Koła. W ramach III Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego odbędzie się debata pod hasłem „Problemy małych stowarzyszeń regionalnych w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego”. Zarząd Koła wraz z jego przedstawicielem opracuje informację, którą przekażemy Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Pani dr hab. Edycie Czop, prof. UR. Jest to okazja aby przekazać problemy z jakimi spotyka się nasze Koło. UR jako organizator Kongresu w podsumowaniu zamierza przesłać pismo do władz samorządowych i administracji państwowej, w którym zostaną podniesione argumenty składane przez Stowarzyszenia naszego województwa.

Zarząd Koła zaprasza członków Koła do udziału w Kongresie zaplanowanym na dzień 15 maja br. do Rzeszowa – miejsce UR. Warto tam być bo będzie się dużo działo. Koło nawiązuje podczas Kongresu nowe znajomości, które otwierają  możliwości współpracy z innymi stowarzyszeniami.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz