Walne – 8 kwietnia 2017 r.

Zarząd Koła informuje, iż na PZ w dniu 22 marca br. podjął Uchwałę nr 1/PZ/2017 w sprawie zwołania NWZC PKTR „Leliwa” planowanego na dzień 8 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej UM Przeworsk. Zebranie rozpocznie się o godz. 14.00, program zebrania:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Prezesa Zarządu Koła
  5. Podjęcie uchwały nr 1 sprawie ukonstytuowania się Zarządu Koła
  6. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
  7. Dyskusja
  8. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz