Zebranie NWZC PKTR „Leliwa”

W dniu 27 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w małej sali konferencyjnej UM Przeworsk odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”. Każde walne zebranie jest aktem szczególnie ważnym dla Stowarzyszenia ponieważ stanowi o przyjęciu prawnych rozwiązań obowiązujących wszystkich członków.

Na zebraniu członkowie Koła mieli możliwość wysłuchać sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Koła w sezonie 2015. Wszyscy zebrani wysoko ocenili prowadzoną politykę w zakresie finansowym jak i organizacji imprez masowych.

Podjęto trzy uchwały: nr 1/NWZC/2016 – dotyczącą przyjęcia nowego członka w szeregi Koła, nr 2/NWZC/2016 – dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz nr 3/NWZC/2016 – udzielającą absolutorium Zarządowi Koła.

Przedstawiono również informacje opracowane przez członków Zarządu Koła w zakresie oceny udziału członków w imprezach organizowanych w styczniu, ocenę przesłanych przez SP w Przeworsku propozycji konkursów grantowych dla NG. Ponadto omówiono konferencję międzynarodową w Poznaniu i podano wnioski wynikające dla Koła, wydano nagrody otrzymane od organizacji Green Velo dla członków i sympatyków Koła.

Końcowym etapem zebrania walnego była dyskusja podczas której omówiono:
– szkolenia z udzielania pierwszej pomocy zorganizowanego przez CRM Sp. z o.o. w Jarosławiu;
– pozyskanie sponsora, który sfinansuje szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym;
– zakup 4 zestawów radiotelefonów typu walkie – talkie dla osób funkcyjnych w kolumnie marszowej rajdu;
– koncepcja wykorzystania Garmin Dakota 20, urządzenia GPS z modułem wysokiej czułości do rejestracji liczby kilometrów i zamianę jej na warunkach sponsora na złotówki. W tym wystąpić do dyrekcji ROT Województwa Świętokrzyskiego o rozważenie możliwości przekazania GPS Green Velo;
– prowadzenie list obecności na imprezach celem analizy frekwencji członków, która będzie podstawą do wyróżnienia na zakończenie sezonu 2016;
– przygotowanie członków Koła do zabezpieczenia nadchodzących imprez: Bieg Tropem Wilczym, II Rajdu Wiosennego, Pielgrzymki rowerowej do Jodłówki, Rajdu Szlakiem Green Velo;
– Zaproszenie Stowarzyszenia Przeworscy Patrioci do uczestnictwa w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się dnia 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz do udziału w akcji:
a/ Konkurs na pamiętniki (wspomnienia) dotyczące wydarzeń historycznych, osób będących związanych dziejami Podkarpacia;
b/ Zbieranie relacji świadków historii;
c/ Rejestr lokalnych miejsc pamięci;
– informację NGAP o konkursach grantowych i wniosek o zgłoszenie kandydatury do NGAP na wakat po Pani Katarzynie Kruk, która zrezygnowała z członkostwa w Kole;
– Wystosowanie pisma do organizacji Green Velo w zakresie wsparcia grupy rowerowej na trasie szlaku Green Velo.
Grupa w sezonie 2016 zamierza przejechać cały szlak;
– Przedstawienie informacji o ścieżkach rowerowych w Trójmieście oraz omówienie kilku propozycji zawartych w wydawnictwie Eko Kapio pt. „Sopockie Inspiracje Rowerowe”.

Przedstawienie pomysłu na Dzień Niepodległości:
– parada rowerowa wraz z przejazdem zabytkowych samochodów
– zaimplementowanie na terenie powiatu przeworskiego inicjatywy greenways – współpraca w tym zakresie z samorządami

Prezes Tomasz Nalepa wyznaczył członków do LGK RD i PKM celem zabezpieczenia najbliższych imprez.

Należy podkreślić dobrą atmosferę jak panowała podczas zebrania walnego oraz miły akcent jakim było wydanie nagród rzeczowych od Green Velo.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz