Burzliwe Obrady

W dniu 18 marca odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”, którego celem było wyłonienie oprócz nowego składu Zarządu Koła również nowego składu Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpoczął Ustępujący Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa. Podziękował zebranym za liczne przybycie, przedstawił sytuację prawną w jakiej obecnie znajduje się Koło. Następnie przystąpiono do czynności proceduralnych. Przedstawiono program zebrania. Wybrano Przewodniczącego zebrania i protokulanta. Standartem też był wybór Komisji Skrutacyjnej i ustalenie sposobu głosowania. Kulminacją zebrania były natomiast zgłaszane wnioski kandydatów do Zarządu Koła, w następnej kolejności do Komisji Rewizyjnej. Część kandydatów zrezygnowała na starcie odmawiając, wśród nich niestety był nasz Członek Honorowy Pan Jerzy Doluk. Fakt ten wywołał małe zdziwienie wśród nas ponieważ Jerzy był faworytem. Każdy członek Koła wie, że Pan Jerzy Doluk jest aktywnym społecznikiem i w dodatku „Ojcem” naszego Stowarzyszenia ponieważ właśnie on je założył. Pomimo tych kilku niepowodzeń na placu boju pozostali koledzy i koleżanki którzy podjęli trud kandydowania do obu organów, tym samym uratowali oni nasze Stowarzyszenie przed kierowaniem nim przez Kuratora. Nowy Zarząd Koła tworzą:

Prezes – Pan Stanisław Dawidowicz

Skarbnik – Pani Katarzyna Skoczylas

Członek – Pan Jerzy Kucha

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Pan Adam Weselak

Zastępca Przewodniczącego – Pan Sławomir Domin

Sekretarz – Pan Andrzej Michna

Gratulujemy serdecznie wybranym i życzymy wszelkiej pomyślności w przyszłej pracy na rzecz Koła.

Jak zwykle walne zebranie zakończyła dyskusja oraz nietypowy akt przekazanie protokolarne dokumentacji i asortymentów przez ustępującego Prezesa Pana Tomasza Nalepę dla nowo wybranego Prezesa Pana Stanisława Dawidowicza. Tym sposobem w Kole nastąpiło prawnie umocowane przekazanie władzy i jednocześnie Koło wyszło obronną ręką z impasu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz