NWZC – 18.03.2017 r.

Zarząd Koła informuje, iż na PZ w dniu 2 marca br. podjął Uchwałę nr 3/PZ/2017 o zwołaniu NWZC PKTR „Leliwa” zaplanowanego na dzień 18 marca 2017 r. Zebranie rozpocznie się o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej UM Przeworsk. Program zebrania: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego; Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności; Zatwierdzenie porządku obrad; Wybór nowego Zarządu Koła; Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Koła; Szkolenie z zakresu PBI; Dyskusja, Zamknięcie obrad.

W związku z decyzją obecnego składu Zarządu o rezygnacji z funkcji członkowie Koła są zobligowani do wyboru nowego Zarządu Koła i udzieleniu mu absolutorium w formie uchwały. Wybór nowego Zarządu Koła jest podstawowym obowiązkiem wszystkich członków PKTR „Leliwa” zgodnie ze Statutem Edycja 2016.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz