Archiwizacja

Zarząd Koła informuje, iż zostały ukończone prace związane z archiwizacją dokumentów PKTR „Leliwa” za lata 2010-2016. Zarząd dziękuje Panu Dariuszowi Romanów oraz Panu Meciejowi Nerc za duży wkład pracy podczas archiwizacji przedmiotowych dokumentów.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz