Z prac Zarządu Koła – 2016

Na przełomie stycznia-lutego Zarząd Koła będzie prezentował cele które osiągnął w minionym sezonie. Dotychczas żaden z poprzednich Zarządów nie zdecydował się na udostępnienie informacji będących wynikiem ustaleń podczas przedmiotowych posiedzeń Zarządu Koła. W styczniu zaprezentowaliśmy osiągnięcia w sezonie 2015. Dziś kilka słów w zakresie prac podjętych w sezonie 2016. Zarząd Koła wystąpił z szeregiem inicjatyw, m.in. udziałem w: 24 finale WOŚP, VIII Obchodach Międzynarodowego Dnia Holokaustu na Podkarpaciu (jako organizator lokalny w Przeworsku), Międzynarodowej Konferencji Rowerowej w Poznaniu, Szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (2/3 członków Koła zostało przeszkolonych i otrzymało Certyfikat), II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, Spotkaniu Panelowym z Ministrem Kaczmarczykiem na temat „Wspieranie przez państwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. Prezes Koła Pan Tomasz Nalepa współpracował z Telewizją Przeworsk biorąc udział na planie filmu „Cienie Przeworskiej Nekropolii, Zasłużeni dla Przeworska i Regionu”  oraz udzielił wywiadu, który ukazał się na stronie Koła jak również szeregu wywiadów dla Polskiego Radia w Rzeszowie. Prezes Koła reprezentował również nasze stowarzyszenie na Gali podsumowującej Europejski Tydzień Sportu w Warszawie.

Członkowie Zarządu Koła opracowali: Zasady (Politykę) Rachunkowości Koła, nowelizację Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2016, Zasady (Politykę) Archiwizacji Dokumentów, Regulamin przekazywania rzeczy na własność członkom Koła, Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz analizowali realizację obowiązku opłat składek członkowskich i proponowali szereg procedur wcielanych w życie (planowanie imprez w nowym sezonie, system opłat składek członkowskich, powiadamianie członków systemem sms itp.). Ponadto zgłoszono propozycje Członków Honorowych; prowadzono kwalifikacje kandydatów na Członków Zwyczajnych oraz Wspierających;  analizowano uczestnictwo członków w zamierzeniach Koła.

Zorganizowano szereg imprez oraz zabezpieczono Bieg Tropem Wilczym, Bieg Montera, Przeworski Bieg Mikołajkowy. Wydano Kronikę Koła Tom I. Lata 2010-2014, wydano akcesoria rowerowe dla aktywnych członków Koła oraz stroje Green Velo (kurtka i Koszulka), pozyskano fundusze z projektów konkursowych ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Przeworska. Członkowie Koła wsparli dwie Inicjatywy Obywatelskie (Stop Hałasowi od Autostrady i Wyznaczenia Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi krajowej 94 na terenie Przeworska) oraz wzięli udział w charytatywnej akcji zapisu do bazy danych dawców szpiku kostnego organizowanej w miejscowości Błażowa.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz