Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy zostało zorganizowano przez Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. W szkoleniu wzięło udział 26 członków Koła, pozostali wezmą udział w szkoleniu w IV Kwartale 2016 r.

Szkolenie było zorganizowane w profesjonalny sposób, kreatywnie prowadzone zajęcia pozwoliły pogłębić członkom Koła swoją wiedzę teoretyczną, jak również spróbować sił w praktycznym treningu. Zarząd zgłosił wniosek, by cyklicznie raz w roku prowadzić szkolenie przypominające oraz w IV kwartale zorganizować szkolenie dla pozostałych członków którzy nie mogli brać udziału w szkoleniu w dniach 20 i 21 luty br.

Zakres szkolenia obejmował podstawy prawne o ratownictwie medycznym, pierwszą pomoc (pacjent nieprzytomny oddycha, nieprzytomny brak wyczuwalnego oddechu), procedury postępowania w zakresie RKO w przypadku osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, zasady stosowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) oraz pierwszą pomoc w stanach nagłych (zadławienia, padaczka, omdlenie, cukrzyca-hipoglikemia, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, duszność – astma oskrzelowa, urazy – krwotoki, ciała obce w ranie, amputacje, krwawienie z nosa, oparzenia oraz złamania i zwichnięcia). Wszyscy uczestnicy byli zaangażowani w szkolenie i każdy z nas próbował swoich sił na fantomach, a przy pozycji bocznej ustalonej ćwiczyliśmy w parach.

W teorii wszystko wydaje się być proste i zrozumiałe, ale dopiero trening obnażył problemy: stres, małą wprawę w udzielaniu pomocy, przestrzeganie procedur. Zarząd Koła rekomenduje takie szkolenie dla wszystkich osób – nie wiadomo kiedy nabyta wiedza będzie nam potrzebna i co nas spotka. Zasada ”my pomagamy i inni nam też pomogą” wydaje się być podstawowym mottem szkolenia oraz przesłaniem na przyszłość. Warto brać udział w takich szkoleniach, dlatego też Zarząd rozważa możliwość pokazu dla uczestników na jednym z rajdów kilku podstawowych procedur postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Będzie to wartość dodana rajdu i zapewne zapadnie wielu uczestnikom w pamięć co powinno wpłynąć na naszą świadomość.

Stowarzyszenie PKTR ”Leliwa” składa serdeczne podziękowania dla Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu za przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.25

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz