NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/PZ/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. ustala się odbycie NWZC PKTR „Leliwa” na dzień 25 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – mała sala konferencyjna. Program obrad obejmuje: przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność zarządu PKTR „Leliwa” za 2016 r.; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 r.; przedstawienie Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” na 2017 r.; szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Przewidziano również dyskusję. Obecność członków obowiązkowa.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz