Odpowiedź w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej – ścieżka rowerowa w Przeworsku

Zarząd Koła przekazuje informację o decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Rzeszowie, którą otrzymał inicjator pomysłu Pan Mateusz Wojtyna:

Dotyczy wyznaczenia ścieżki rowerowej w Przeworsku
„Wnioskowane wyznaczenie pasów dla rowerzystów w ciągu drogi krajowej przez Miasto Przeworsk (od km 633+400 do km 637+450) przy obecnych uwarunkowaniach geometrycznych nie jest możliwe. Minimalna szerokość jednokierunkowej ścieżki rowerowej wynosi 1,5 m. Zwarta zabudowa miasta Przeworsk (m.in. kamienice zlokalizowane tuz przy chodniku) uniemożliwia wygospodarowanie terenu o szerokości pozwalającej na wyznaczenie pasów dla rowerzystów. Możliwość wygospodarowania pasów dla rowerów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej przez miasto Przeworsk przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury byłaby jedynie na krótkich pojedynczych odcinkach, co nie usprawni ruchu rowerowego.”.

Może należałoby rozpatrzyć wyznaczenie wspólnego pasa dla pieszych i rowerzystów przy okazji zmieniając nawierzchnię chodników. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Rzeszowie wzdłuż ulicy Strażackiej. Co do zwartej zabudowy to można prowadzić pas dla pieszych i rowerzystów po obu stronach kierując ruch rowerzystów na drugą stronę jezdni przez przejścia dla pieszych w newralgicznych punktach. Zarząd Koła proponuje rozważyć takie rozwiązanie, które poprawi warunki poruszania się pieszych i rowerzystów i jednocześnie zmieni stan nawierzchni chodników dla pieszych wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz