Z prac Zarządu Koła – 2015

W 2015 Roku Zarząd Koła wykonał: opracowanie Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2015; ustalił zakres współpracy z bankiem PEKAO S.A.; przygotował projekt „Z kolejką za pan brat” na konkurs „Działaj lokalnie 2015”; brał udział w pracach Grupy Inicjatywnej Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego; zgłosił propozycje członków Koła na szkolenie z pozyskiwania projektów; współpracował z organizacją prowadzącą projekt Green Velo (zgłoszono wniosek projektu w ramach którego otrzymano kurtki oraz koszulki Gren Velo); ustalono warunki szkolenia członków Koła przez CRM Sp. z o.o. w Jarosławiu w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej; zgłoszono miasto Przeworsk do udziału w Obchodach Międzynarodowego Dnia Holokaustu; ponadto zgłoszono propozycje Członków Honorowych; prowadzono kwalifikacje kandydatów na Członków Zwyczajnych oraz Wspierających;  analizowano uczestnictwo członków w zamierzeniach Koła; pozyskano strategicznego partnera – NSB Sport Serwis który ufundował nagrody na zakończenie Sezonu 2015 dla najbardziej aktywnych członków Koła.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz