Informacja

Zarząd Koła informuje, iż utworzono dwie nowe strony: Komunikaty oraz Dokumenty do pobrania. Na stronie Komunikaty zamieszczono procedurę opłat w określonym systemie ujętym w oświadczeniu członka, wysokość opłat składek członkowskich i opłaty wpisowej zgodnie z uchwała nr 4/NWZC/2016 z dnia 26 listopada 2016 r. oraz obowiązujący członków Koła i uczestników rajdów przedmiotowy Regulamin. Natomiast na stronie Dokumenty do pobrania zamieszczono obowiązujący Statut PKTR „Leliwa” Edycja 2016 wraz z załącznikami.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz