Walne Zgromadzenie

26 listopada odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”. Uczestniczący członkowie uchwalili nowy Statut Edycja 2016, który został przesłany z wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w statucie do ewidencji w Starostwie Powiatowym Przeworska oraz zmianę stawek opłaty wpisowej i składek członkowskich. Od stycznia 2017 r. opłata wpisowa wynosi 20 zł, a składka miesięczna 10 zł. Z chwilą wydania decyzji administracyjnej przez Starostę Przeworskiego, zgodnie z nowym Statutem seniorzy zyskują przywilej zwolnienia z opłat składek członkowskich. Wydano członkom Kronikę Koła oraz najbardziej aktywni członkowie w Sezonie 2016 otrzymali nagrody rzeczowe. Należy podkreślić, iż w porównaniu do Sezonu 2015 zanotowano wzrost aktywności członków. W sezonie 2015 wyróżniono 10 członków przy minimum uczestnictwa w imprezach na poziomie 40%, natomiast w Sezonie 2016 wyróżniono 17 członków przyjmując za kryterium 45% uczestnictwa w imprezach. Zarząd Koła przyjął w Sezonie 2017 za kryterium minimum uczestnictwa w imprezach poziom 50%. Życzymy wszystkim członkom przekroczenia tego progu. Konkurs „Aktywni są wśród nas” będzie kontynuowany, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

FOT8F1

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz