NWZC PKTR „Leliwa” – 26.11.2016 r.

Zarząd Koła informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/PZ/2016 z dnia 5 listopada 2016 r. ustala się odbycie NWZC PKTR „Leliwa” na dzień 26 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – mała sala konferencyjna. Na zebranie zostali zaproszeni pomysłodawcy Inicjatyw Obywatelskich: Pan Mateusz Wojtyna i Pan Andrzej Siwy oraz przedstawiciel firmy partnerskiej NSB Sport Serwis Pan Jacek Baryła. Zarząd Koła zaprosił również osoby które wcześniej pełniły funkcje Prezesa i Wiceprezesa -Sekretarza w naszym Stowarzyszeniu. Program obrad obejmuje: przedstawienie zmian w statucie Edycja 2015 oraz głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Statutu Edycja 2016; zmiany w wysokości opłat składek członkowskich i opłaty wpisowej; omówienie aktywności członków w sezonie 2016; przedstawienie informacji o projektach w których Koło partycypuje; wydanie akcesoriów rowerowych dla laureatów konkursu „Aktywni są wśród nas”. Przewidziano dyskusję.  Członkowie Koła otrzymają I Tom Kroniki Lata 2010-2014. Obecność członków obowiązkowa.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz