Inicjatywa Obywatelska: wyznaczenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej 94

W związku z trwającą wymianą nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi krajowej 94 przez miasto Przeworsk (dawna E4) obejmujący odcinek od stacji paliw ORLEN do stacji paliw LOTOS (od km 633+400 do km 637+450) zwracam się do GDDKiA-Rzeszów z inicjatywą obywatelską  spowodowanie wyznaczenia na remontowanym odcinku pasów dla rowerzystów.

Stan faktyczny przed remontem przedmiotowej drogi to dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach oraz pobocza z niżej usytuowanymi studzienkami (zapadającymi się) oraz wybrzuszoną nawierzchnią przy krawędziach nie pozwalającą rowerzystom na jazdę skrajem szosy. Często powodowało to sytuacje, kiedy to rowerzysta poruszał się niemal środkiem jezdni powodując frustrację i agresję u innych użytkowników ruchu zaś poruszanie się po chodniku stanowiło wykroczenie i co najważniejsze stwarzało realne niebezpieczeństwo dla pieszych.

Za koniecznością wyznaczenia ciągu ruchu do poruszania się na rowerach przemawia istniejąca rzeczywistość,  że często dla mieszkańców rower jest jedynym dostępnym środkiem przemieszczania się po mieście, gdyż poruszanie się samochodem jest kłopotliwe z uwagi na korki i problemy z zaparkowaniem go w centrum miasta.

Nie bez znaczenia w realizacji tego wniosku powinno być,  że to w Przeworsku rozpoczyna się (przy „Pastewniku”) a kończy (przy Ratuszu) wytyczona trasa rowerowa. W tym miejscu ośmielam się zwrócić uwagę, że wnioskowane wytyczenie ścieżki to brakujący odcinek by połączyć te dwa punkty Pastewnik i Ratusz. Ponadto historia miasta oraz położenie geograficzne może przyczynić się do rozwoju turystyki rowerowej w mieście i  okolicach.

Warto zwrócić też uwagę, że coraz bardziej popularne w skali kraju staje się promowanie rozwoju ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie promuje się komunikację rowerową, jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych.

Jestem głęboko przekonany, że wyznaczenie takiego szlaku komunikacyjnego dla rowerów na wspomnianym we wstępie odcinku drogi usprawni ruch, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – nie tylko rowerzystów, ale także kierowców i pieszych. Dlatego zwracam się o podjęcie stosownych działań w celu wyznaczenia na jezdni oddzielnego pasa do bezpiecznego poruszania się rowerzystów.

Pomysłodawca Inicjatywy Obywatelskiej Mateusz Wojtyna

Zarząd Koła popiera Inicjatywę Obywatelską Pana Mateusza Wojtyny. Pan Mateusz rozpoczął zapisy osób popierających przedmiotową Inicjatywę utworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej 94 na wybranym odcinku w mieście Przeworsk. Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa w dniu 23 października br. zapoznał uczestników rajdu „Z kolejką za pan brat” z tematyką Inicjatywy Obywatelskiej dotyczącej utworzenia ścieżki rowerowej. Zamieszczamy propozycję tekstu Inicjatywy jaką przesłał do Zarządu Koła Pan Mateusz Wojtyna celem rozpropagowania tej idei wśród mieszkańców miasta Przeworsk jak również gminy i powiatu. Utworzenie ścieżki rowerowej w newralgicznym miejscu dla miasta Przeworsk pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów i jednoznacznie przyczyni się do udrożnienia ruchu na drodze krajowej 94.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz