Z prac Zarządu – lipiec 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo. Projekt „Moje miejsce na Ziemi” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w II kwartale 2021 r. w miesiącu czerwcu odnotowano 2 wpłaty składek członkowskich.

NGAP RTR przygotowała projekt imprezy – Rajd Mohorta, termin imprezy 30 lipca – 1 sierpnia 2021. Uwagi do projektu zgłosiła NGAP PKTR „Leliwa”. Trasa Rajdu: Rzeszów-Błażowa-Dubiecko-Przemyśl-Basznia Dolna. Projekt uzyskał akceptację UMWP. Aktualnie w trybie roboczym uzgadniane są szczegóły zakwaterowania oraz zabezpieczenia rajdu przez poszczególne podmioty biorące udział w projekcie.

Ważnym zadaniem było przygotowanie wizyty gości z zagranicy w ramach „Dni Przeworska”. Zarząd RTR wspólnie z Zarządem PKTR „Leliwa” zabezpieczył pobyt kolegów z PTTS „Beskid Śląski” z Republiki Czeskiej. Ustalono warunki przekroczenia granicy państwa przez obcokrajowców poza strefą Schengen. Ustalenia przekazano do Zarządu Stowarzyszenia Mukaczewo. W związku z przekazanymi informacjami obostrzeń dla obcokrajowców koledzy z Ukrainy zrezygnowali z uczestnictwa w imprezie z okazji „Dni Przeworska”.

W celu ustalenia warunków jakie mają spełnić obcokrajowcy przekraczający granicę poza Schengen przesłano pismo do BOSG w Przemyślu. Ponadto w ramach przejazdu służbowego do Medyki i Przemyśla wyjaśniono prawne ograniczenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej oraz jakie działania muszą spełnić obcokrajowcy przekraczający granicę aby nie byli poddani kwarantannie.

W dniach 24-25 lipca 2021 planowany jest rekonesans Rajdu Mohorta.

Do najważniejszych zadań należy zabezpieczenie imprez: „Dni Przeworska”, Rajd Mohorta, Rajd Ludzi Gór w Piątkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy w Błażowej.

Zarząd PKTR „Leliwa” przesłał w dniu 12 lipca 2021 protokół z 1 NWZC PKTR „Leliwa” do Starostwa Powiatowego Przeworska.

Podpisano List Intencyjny z PTTS „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej, który umożliwia formalne współdziałanie przy organizacji imprez rowerowych pomiędzy obu stowarzyszeniami.

W dniu 19 lipca 2021 Zarząd PKTR „Leliwa” podpisał umowę nr 7/2021 o realizację zadania publicznego pod tytułem „Rowerem po ziemi przeworskiej”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz