Komunikat – Rajd Mohorta

Przypominamy o zapoznaniu się z Regulaminem Rajdu. Zgodnie z pkt. 24 uczestnicy dokonują następujących działań:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez arkusz dostępny pod adresem: https://linkd.pl/p99u4 (a także QR kod). Kontakt z organizatorem – adres e-mail: kontakt@rtr.resman.pl

Opłatę należy uiścić w terminie do 27 lipca 2021, podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika/ów na numer rachunku 84 1600 1462 1816 3829 9000 0001 w BGŻ BNP Paribas O/Rzeszów. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnictwa w rajdzie. Jeżeli organizator rajdu odwoła imprezę wpisowe podlega zwrotowi w terminie 14 dni na wskazany nr rachunku bankowego uczestnika od dnia komunikatu o odwołaniu imprezy.

Ustalono opłatę wpisową w wysokości 200 zł od każdego uczestnika rajdu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz