Z prac Zarządu – czerwiec 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo – projekt „Sport na grubo” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie, pozostałe dwa projekty negatywnie ponieważ nie spełniały celów ujętych w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w II kwartale 2021 r. w miesiącu maju nie odnotowano wpłat składek członkowskich, jedynie przelew z UM Przeworsk dotyczący wykonania umowy Nr 36/OSS/2021 – kwota 2500,00 zł.

Skarbnik Zarządu PKTR „Leliwa” prześle SMS informujący o zaległości opłat składek członkowskich do członków zalegających.

Organizator FTR na Roztoczu powiadomił o zmianie terminu imprezy. FTR odbędzie się w dniach 14-28 sierpnia 2021. Organizator powiadomi o przyjętej formule imprezy.

Zarząd RTR powiadomił, iż 7 czerwca 2021 odbyło się spotkanie robocze w którym udział wzięli: Burmistrz Dubiecka, Burmistrz Błażowej, Prezes RTR. Przedyskutowano propozycję wznowienia edycji „Rajdu Mohorta”. Proponowany termin imprezy 30 lipca – 1 sierpnia 2021. Trasa Rajdu: Rzeszów-Błażowa-Dubiecko-Przemyśl-Basznia Dolna. W związku z powyższym NGAP opracuje projekt imprezy którą Zarząd RTR przedstawi do UMWP. W przypadku pozytywnej kwalifikacji przedmiotowa impreza zostanie ujęta w Harmonogramie Zamierzeń w sezonie 2021. Jednocześnie ustalono zmianę terminu imprezy rowerowej w Błażowej – RRR, która odbędzie się 8 sierpnia 2021.

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął Uchwałę nr 1 w zakresie zwołania NWZC RTR. Termin Walnego wyznaczono na dzień 27 czerwca 2021.

Organizator rajdu do Tuligłów powiadomił iż przedmiotowa impreza zaplanowana jest w dniu 27 czerwca 2021.

Wszystkie zmiany w zakresie organizacji imprez rowerowych zostaly ujęte w postach. Prosimy o sprawdzanie komunikatów w celu bycia na bieżąco z tymi informacjami.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz