NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 27 czerwca 2021 r. po rajdzie do Tuligłów w lokalu GOSiR Zarzecze z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność Zarządu PKTR „Leliwa” za 2020 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe – protokół KR).
  5. Podjęcie uchwały nr 1 sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020.
  6. Przedstawienie Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” na 2021.
  7. Dyskusja.
  8. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz