Z prac Zarządu – maj 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za kwiecień 2021 r. opracowaną przez NGAP. Projekt „Równać Szanse – Małe Granty!” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w II kwartale 2021 r. w miesiącu kwietniu odnotowano w sumie 1 wpłatę. Skarbnik Zarządu PKTR „Leliwa” prześle SMS przypominający o terminie wpłat składek członkowskich do członków którzy zdecydowali o innym systemie opłacania składek niż całoroczny wraz z kwotą wynikającą z danego okresu składkowego.

Zarząd PTTS „Beskid Śląski” w Czechach poinformował o odwołaniu wszystkich imprez w miesiącu maju, w tym „XX Jubileuszowy Rajd do źródeł Olzy” planowany w terminie 15 maja 2021.

Zarząd RTR przekazał informację w trybie roboczym, iż wpłynęły wnioski w zakresie zabezpieczenia imprez w miejscowości Iskań (20 czerwca 2021) oraz Budziwój (12 września 2021). Oba Stowarzyszenia współpracują z podmiotami które zgłosiły powyższe imprezy. Wnioski zostały pozytywnie zakwalifikowane.

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął decyzję w sprawie organizacji Rajdu „Jodłówka” – planowany termin 30 maja 2021.

Najbliższe zadania dla PKTR „Leliwa” to zabezpieczenie imprezy na Roztoczu w terminie 5-6 czerwca 2021. Zarząd oczekuje na decyzję organizatora w tym zakresie (termin, sposób realizacji imprezy).

Organizator Rajdu do Tuligłów zmienił termin imprezy ze względów technicznych. Zobowiązał się również do wcześniejszego powiadomienia kiedy odbędzie się przedmiotowy rajd.

Burmistrz Dubiecka zwrócił się z propozycją przeprowadzenia rajdu na trasie Dubiecko-Basznia w terminie 31 lipca 2021. Zarząd ustali warunki logistyczne do przeprowadzenia rajdu, w tym zmiany terminu imprezy rowerowej w Błażowej.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz