Z prac Zarządu – kwiecień 2021

NGAP rekomendowała konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Trzy projekty zostały zakwalifikowane negatywnie ponieważ nie spełniały celów ujętych w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w I kwartale 2021 r. w miesiącu marcu odnotowano w sumie 2 wpłaty.

Zarząd RTR przekazał informację, iż SRM wystąpiło z wnioskiem dotyczącym przyjazdu rowerzystów z Ukrainy do Rzeszowa. Zarząd zaakceptował propozycję wspólnego spotkania obu Towarzystw. Jednocześnie w związku z aktualną sytuacją zdrowotną w kraju Zarząd PKTR „Leliwa” analizuje decyzje rządu w zakresie ograniczeń organizacji imprez. Wstępna propozycja przyjazdu kolegów z Mukaczewa to 9-11 lipca 2021. Program: 9 lipca – Przywitanie gości, zakwaterowanie, spotkanie integracyjne, 10 lipca – zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem, w tym trasa podziemna, 11 lipca – udział w obchodach Dni Przeworska, udział w rajdzie oraz podpisanie współpracy pomiędzy SRM a PKTR „Leliwa”, wyjazd kolegów na Ukrainę.

W trybie roboczym, Zarządy RTR i PKTR „Leliwa” ustaliły wspólne działania w zakresie wizyty SRM z Ukrainy w Polsce. Jednocześnie postanowiono uaktualnić Harmonogram Zamierzeń Sezon 2021 o powyższe zagadnienie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz