Z prac Zarzadu – grudzień 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale
2020 r. – w miesiącu listopadzie odnotowano 1 wpłatę.

Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostały przesłane SMS przez Skarbnika Zarządu informujące o zaległości. Wyznaczono termin wpłat zaległości do 24 grudnia 2020. Do osób które nie zastosują się do informacji SMS zostanie wysłana pisemna informacja z kwotą zaległości.

Link do Skype NWZC PKTR „Leliwa” planowanego w dniu 19 grudnia 2020 zostanie przesłany do członków Stowarzyszenia pocztą e-mail lub SMS.

Komisja Rewizyjna przedstawi Protokół cząstkowy oraz Protokół zbiorczy, które zostaną opracowane w grudniu 2020.

Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż Skarbnik Zarządu opłacił fakturę za koszulki rowerowe czym wypełnił zadanie grantowe. Koszulki zostaną wydane członkom Koła po odbyciu NWZC PKTR „Leliwa”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz