NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 19 grudnia 2020 r. godz. 13.00 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z analizy uczestnictwa członków w zabezpieczaniu imprez zgłoszonych do Harmonogramu Zamierzeń sezon 2020.
  5. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz