Z prac Zarządu – listopad 2020

Prezes Zarządu RTR Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w 3 spotkaniu w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb).

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale 2020 r. – w miesiącu październiku odnotowano 1 wpłatę wpisowe kandydata.

Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostanie wysłana informacja z kwotą zaległości.

Zarząd otrzymał propozycję imprez od UG Zarzecze. Dziękujemy UG Zarzecze za szybką odpowiedź. Zgłoszone imprezy zostaną przeanalizowane przez Zarząd PKTR „Leliwa”.

W związku z potrzebą oceny sezonu rowerowego 2020 oraz oficjalnego zamknięcia Zarząd PKTR „Leliwa” dokona analizy aktywności członków w ramach imprez które się odbyły i były organizowane lub zabezpieczane przez nasze Koło. Wnioski wraz z oceną sezonu 2020 zostaną przedstawione na NWZC PKTR „Leliwa” planowanym w dniu 19 grudnia 2020. Zebranie Walne odbędzie się z wykorzystaniem środków elektronicznych w tym platformy Skype.

W związku z niewywiązaniem się ze złożonego zamówienia przez firmę Rabak Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Zarząd podjął decyzję o wycofaniu przedmiotowego zamówienia oraz złożył nowe zamówienie i uzgodnił termin wykonania z firmą Tomadex S.C. Tomasz Szulc Adam Czajka z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim O/Rzeszów.

W związku ze złożeniem deklaracji w dniu 31 sierpnia 2020 przez Pana Kacpra Machnicę ustala się pozytywną kwalifikację na członka PKTR „Leliwa” (Zał. nr 4). Zgodnie z § 14 pkt 3 Statutu Koła Edycja 2018 nie ma obowiązku uiszczenia składek członkowskich w przypadku osoby uczącej się. Ponadto pozytywnie zweryfikowana osoba zostanie pisemnie powiadomiona o przyjęciu w poczet członków PKTR „Leliwa”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz