Z prac Zarządu – październik 2020

Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb, Twitter).

Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostanie wysłana informacja z kwotą zaległości.

W związku z okresem planowania zamierzeń w sezonie 2021 zostaną przesłane dokumenty do następujących podmiotów: Sekcja Rowerowa PTTK O/Rzeszów, SP Skrzyszów (UG Ostrów), UM Błażowa, MOSiR Przeworsk, UG Zarzecze.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz uszkodzeniem infrastruktury kolejki wąskotorowej „Pogórzanin” Prezes Zarządu PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj podjął decyzję, iż X-Lecie Koła zostanie przeprowadzone wspólnie z MOSiR Przeworsk w terminie 11 października 2020. Swą decyzję przekazał w trybie roboczym Prezesowi RTR.

Dla celów formalnych stwierdza się, że Pan Kacper Machnica złożył Deklarację w dniu 31 sierpnia 2020. W związku z powyższym wyznacza się okres kandydacki od 31 sierpnia 2020 do 31 października 2020. Zarząd PKTR „Leliwa” skieruje pismo informujące kandydata o okresie kandydackim oraz obowiązku uiszczenia przedmiotowej opłaty wpisowej w kwocie 20 zł oraz wskaże rachunek w PEKAO SA wraz z właściwym opisem tytułu przelewu.

Zostały złożone propozycje strojów opracowane przez Pana Bartosza Nalepę do podmiotu wykonującego zlecenia w zakresie strojów rowerowych. Jednocześnie ustalono, iż zakupione zostaną tylko koszulki rowerowe. Ponadto poproszono o dodatkowe wzornictwo podmiot wykonujący przedmiotową usługę. (Rabak Sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów). Zarząd podejmie decyzję w zakresie wyboru wzoru koszulki rowerowej dla członków PKTR „Leliwa”. Koszulki zostaną zakupione w ramach umowy z UM Przeworsk. Informacje o zakupie zostaną podane za pomocą kanałów PKTR „Leliwa”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz