Z prac Zarządu – wrzesień 2020

W nowym sezonie 2021 NGAP sugeruje zgłoszenie PKTR „Leliwa” do konkursu „Rowerowa Stolica Polski”.

Skarbnik Zarządu poinformawał, że w miesiącu sierpniu odnotowano 2 wpłaty z tytułu składek członkowskich. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostanie wysłana informacja z kwotą zaległości.

Do najważniejszych zadań należą zabezpieczenia imprez: RLM 6.09.2020; RLP 26.09.2020; JRR 11.10.2020; X-lecie PKTR „Leliwa” 24.10.2020. Ze względu na uszkodzenie infrastruktury kolejki wąskotorowej Trasa Rajdu z okazji X-Lecia PKTR „Leliwa” zostanie ustalona w październiku. Rajdy ujęte w Harmonogramie Zamierzeń zabezpieczają członkowie PKTR „Leliwa” i RTR.

W związku ze słabą frekwencją na rajdach członków PKTR „Leliwa” Zarząd powraca do kierowania informacji SMS z terminem imprezy do członków. Powyższe działanie wdrażamy od października 2020.

Zarząd przygotuje propozycje nowego stroju dla członków Koła oraz wzór koszulki z okazji Jubileuszu X-Lecia Koła. Ponadto zostaną rozesłane zaproszenia do byłych Prezesów Zarządu PKTR „Leliwa” na uroczysty rajd z tej okazji.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz