Z prac Zarządu – sierpień 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w III kwartale 2020 r. – w miesiącu lipcu nie odnotowano wpłat z tytułu składek członkowskich. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostanie wysłana informacja z kwota zaległości.

W związku z informacją z UG Dubiecko Zarząd PKTR „Leliwa” odwołuje zabezpieczenie Rajdu Mohorta planowanego w dniach 31.07-02.08.2020 wraz z RTR.

Organizator RRR w Błażowej podjął decyzję o rezygnacji z organizacji kolejnej edycji rajdu w tym roku. Przedmiotowy rajd planowany był terminie 9 sierpnia br.

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację, że względu na obecną sytuację zdrowotną w kraju Zarząd RTR odwołuje planowany w terminie 15-16.08.2020 Rajd Doliną Sanu.

Zarząd RTR przekazał informację od organizatora imprezy na Ukrainie Велозліт у Бойків (Zlot u Bojkiw w m. Orkiw) planowanej w terminie 22-23.08.2020 o jej odwołaniu ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Organizator RLM przekazał informację, iż wstępnie planowana impreza w dniu 31 sierpnia br. zostaje przeniesiona na 6 września 2020. Administrator zamieści stosowny plakat z pełna informacją o imprezie. Z ramienia Zarządu RTR odpowiedzialny za zabezpieczenie RLM jest Członek Zarządu Pan Piotr Łabudzki. PKTR „Leliwa” pomoże zabezpieczyć RLM.

Organizator imprezy Cross-Country „Cup of Stryj XCO 2020” – OP „Velo Strijki” przekazał szereg informacji dotyczących planowanego wyścigu MTB. Osoby decydujące się na udział w imprezie na Ukrainie muszą spełnić zalecenia Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia. Nowy termin imprezy to 6 września 2020.

Potwierdzenia imprez ujętych w Harmonogramie Zamierzeń Sezon 2020 będą ukazywać się na bieżąco. Zapraszamy internautów do śledzenia komunikatów o imprezach we wrześniu 2020.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz