2 NWZC PKTR „Leliwa” – real

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 12 lipca 2020 r. godz. 17.30 po rajdzie z okazji Dni Przeworska w MOSiR przy ul. Budowlanych 9 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie rekomendacji na Przewodniczącego KR PKTR „Leliwa”.
  5. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego KR PKTR „Leliwa”.
  6. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium KR PKTR „Leliwa”.
  7. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz