Z prac Zarządu – czerwiec 2020

W trybie roboczym przyjęto wniosek do wprowadzenia do Harmonogramu Zamierzeń Sezon 2020 imprezy zgłoszonej przez UG Zarzecze w terminie 21 czerwca 2020 – „Wakacyjny Rajd Rowerowy Szlakiem Gminy Zarzecze”.

W trybie roboczym uzgodniono, iż w związku z brakiem powiadomienia przez UMWP w zakresie kwalifikacji zgłoszonego projektu „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo” Zarząd RTR odwołał przedmiotową imprezę planowaną w terminie 27 czerwca 2020.

PTTK O/Rzeszów przesłał informację o odwołaniu 16 ETTR w Bośni i Hercegowinie planowanego od 4 do 11 lipca 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną.

SP Lubaczów które jest organizatorem FTR „Roztocze bez granic” poinformowało o zmianie formuły imprezy. Termin imprezy 12.06-31.08.2020, a losowanie nagród we wrześniu 2020.

8 czerwca 2020 Pan Bogusław Kukla zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego KR PKTR „Leliwa” i jednocześnie zadeklarował chęć pozostania członkiem Koła. W związku z powyższym Zarząd PKTR „Leliwa” zwołuje NWZC Koła w dniu 12 lipca 2020 w budynku MOSiR Przeworsk przy ul. Budowlanych 9 o godz. 17.30

Zarząd przyjął zalecenia dla Komisji ds. ustalenia wyników głosowania NWZC Koła, które zostały opracowane na podstawie wytycznych dla komisji (M.P. z 2010 r. nr 73; poz. 926), wzorów protokołów (M.P. z 2010 r. nr 73; poz. 925) oraz Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j.).

Zmiany personalne w zakładce „Zarząd”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz