Z prac Zarządu – kwiecień 2020

W związku wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem COVID-19 przedłuża się termin przyjęcia zażaleń i wniosków kierowanych do członków Zarządu PKTR „Leliwa” do dnia 15 czerwca 2020. Zażalenia i inne zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na wskazany adres w zakładce „Kontakt”.

W zakresie imprez ujętych w Harmonogramie Zamierzeń PKTR „Leliwa” w sezonie 2020 informacje o rajdach podawane będą zgodnie z terminarzem. Komunikat organizatora imprezy będzie wiążący czy dana impreza się odbędzie. Indywidualne wyjazdy odbywają się ale na własną odpowiedzialność.

Proponuję się umieszczanie odpowiednich komunikatów z 7-dniowym terminem przed planowaną imprezą w Harmonogramie Zamierzeń aby uniknąć błędnych interpretacji oraz dodatkowych zapytań od osób zainteresowanych naszymi imprezami.

Ustala się wzór kart do głosowania korespondencyjnego i pisma przewodniego skierowanego na podany adres e-mail członka PKTR „Leliwa” w Deklaracji. Pismo przewodnie zostanie przesłane wraz z kartami do głosowania nad poszczególnymi uchwałami do 7 dni przed planowanym terminem NWZC. Głosowanie odbywać się będzie poprzez przesłanie podpisanych kart do głosowania pocztą na adres RTR lub dostarczenie do wyznaczonej skrzynki kontaktowej.

Termin NWZC PKTR „Leliwa” – 23 maja 2020 r. Ustala się formę kontaktu poprzez komunikator Skype. Nazwa użytkownika prowadzącego NWZC w dniu 23 maja 2020 – live:.cid.fd87a9ef384659b7

Ostateczny termin dostarczenia kart do głosowania ustala się na dzień 29 maja 2020. Zarząd wraz z Przewodniczącym KR dokona podliczenia głosów. Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół.

W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną oraz terminami przekazania dokumentów do US w zakresie rozliczenia finansowego 2019 Zarząd PKTR „Leliwa” zdecydował się na rozwiązanie optymalne aby nie narażać członków Koła. Mamy nadzieję, że sytuacja zdrowotna ulegnie poprawie i będziemy mogli się spotkać w realu na NWZC.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz