Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął ostateczną kwalifikację zgłaszanych imprez przez podmioty współpracujące w tym zakresie oraz prześle informację do podmiotów o swojej decyzji co oznacza, że został przyjęty do realizacji Harmonogram Zamierzeń w sezonie 2020.

Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Pan Michał Machaj spełnił zobowiązania wobec US w Przeworsku generując nr mikrorachunku dla PKTR „Leliwa”.

KR w protokole nr 3/KR/2019, który obejmował okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 dokonała zbiorczej analizy finansowej i nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu PKTR „Leliwa”. Jednocześnie postawiła wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu składowi Zarządu Towarzystwa.

W dniu 31 stycznia br. odbyło się Zebranie Robocze RTR w którym uczestniczyli zaproszeni członkowie z PKTR „Leliwa”. Na zebraniu ustalono formy działania LGK RD, Pilotów KM oraz Kierunkowych GR. Ponadto zdecydowano zmienić napisy na kamizelkach dla pilotów KM, LGK RD oraz Kierunkowych – Kierowanie Ruchem Drogowym. Ustalono formy powiadomień poprzez radio oraz zasady łączności w kolumnie marszowej. Skarbnik Zarządu ustali koszty zakupu kamizelek pomarańczowych dla funkcyjnych zabezpieczających rajd i zestawów słuchawkowych do radiotelefonów oraz tarcz. Powyższy asortyment jest niezbędny by profesjonalnie zabezpieczyć przejazd kolumny rowerowej.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz