Z prac Zarządu – grudzień 2019

W dniu 23 listopada 2019 udział w NWZC PKTR „Leliwa” wzięło 13 członków. Nadal Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha będzie przesyłał SMS z informacjami o imprezie do członków Koła. Takie przypominające działanie poprawia dyscyplinę uczestnictwa w imprezach.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze składkami członkowskimi prześle SMS przypominający o wysokości kwoty zaległej wobec Koła z tytułu składek członkowskich.

Dla celów formalnych stwierdza się, iż przekazano pismem z dnia 29 listopada br. (znak sprawy: PKTR/13-4/2019) protokół z 2 NWZC PKTR „Leliwa” do SP Przeworsk.

Dla celów formalnych stwierdza się, iż Pani Katarzyna Skoczylas złożyła deklarację rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 25 listopada 2019 i jednocześnie zadeklarowała bycie nadal członkiem Koła oraz Pani Irena Międlar złożyła deklarację rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 5 grudnia 2019 i jednocześnie zadeklarowała bycie nadal członkiem Koła.

W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu przez Panią Katarzynę Skoczylas i Panią Irenę Międlar stwierdza się, iż aktualny skład Zarządu jest trzyosobowy i nie wymaga to zwoływania NWZC. Liczba Członków Zarządu spełnia wymagania formalne ujęte w Statucie PKTR „Leliwa” (§ 33 ust. 5).

Wszystkie zmiany zostały ujęte w zakładce „Zarząd”

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz