Walne PKTR „Leliwa”

23 listopada br. odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”. Prezes Koła Pan Michał Machaj przywitał zaproszonych gości oraz członków PKTR „Leliwa”. Po wybraniu przewodniczącego i protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz ustaleniu formy głosowania przystąpiono do realizacji zgłoszonego harmonogramu walnego zebrania. Konsultant ODO Pan Artur Ochmański przedstawił założenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapoznał szkolonych z Klauzulą Informacyjną RTR.

Kolejnym punktem walnego było zgłoszenie do Zarządu PKTR „Leliwa” na wakujące stanowisko Wiceprezesa-Sekretarza Zarządu w procedurze dokooptowania kandydatury członka rekomendowanego przez Zarząd Koła – Pana Mariana Wołowca. Ustalono skład Zarządu PKTR „Leliwa” oraz udzielono nowemu składowi rekomendacji. Powyższe zmiany przyjęto w formie uchwał NWZC Koła.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przyjęło ukonstytuowany skład Zarządu PKTR „Leliwa”:
– Prezes Zarządu – Pan Michał Machaj;
– Wiceprezes-Sekretarz – Pan Marian Wołowiec;
– Skarbnik Zarządu – Pan Jerzy Kucha;
– Członek Zarządu – Pani Katarzyna Skoczylas;
– Członek Zarządu – Pani Irena Międlar.

Członek Zarządu Towarzystwa Pani Irena Międlar zapoznała uczestników NWZC PKTR „Leliwa” z analizą aktywności członków w sezonie 2019. Następnie wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych członków PKTR „Leliwa”, którzy uzykali aktywność ponad 50% uczestnictwa w imprezach. Ponadto Prezes Zarządu Pan Michał Machaj przyznał trzy dodatkowe nagrody dla członków aktywnie zabezpieczających imprezy.

Po wyczerpaniu zaplanowanych zagadnień przystąpiono do dyskusji. Na zebraniu przedyskutowano potrzebę przeszkolenia członków w zakresie: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowania ruchem drogowym, szkolenie na Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w specjalności Turystyka Rowerowa oraz koncepcji wykorzystania Garmin Dakota 20 lub innej aplikacji rejestrującej np. Strava trasę tak by przejechane km zamienić na zł a pozyskaną kwotę przekazać na konto potrzebujących instytucji w powiecie przeworskim.

Zaproszony gość Prezes RTR Pan Tomasz Nalepa poinformował, iż Zarząd Towarzystwa nawiązał stosunki międzypaństwowe z innymi stowarzyszeniami. Strony Czeska i Ukraińska zgłoszą propozycje terminów imprez w ramach procesu planowania. W przypadku pozytywnej akceptacji przez Zarząd RTR i ujęcia ich w przedmiotowym Harmonogramie Zamierzeń Sezon 2020. W związku z powyższym RTR proponuje wspólne zabezpieczenie logistyczne tych imprez.

Członek NGAP w naszym Kole Pan Jacek Międlar przedstawił wyniki pracy w sezonie 2019. NGAP oceniała przesyłane propozycje projektów konkursowych przez SP Przeworsk oraz wnioskowała w indywidualnych konkursach, w tym wystąpiono z wnioskiem o grant z obszaru zadania publicznego ochrona i profilaktyka zdrowia. Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia składu NGAP o jednego członka. Zaproponował aby uatrakcyjnić obchody 10-lecia istnienia Koła poprzez wydanie pamiątkowego medalu. Ponadto zaproponował organizację zawodów sportowych z otwartą formą tak aby wszyscy uczestnicy jubileuszowego rajdu mogli w nim wziąć udział bez względu na wiek.

Przewodniczący KR Pan Bogusław Kukla omówił proces wnoszenia opłat składek w tym informacji kierowanych do członków zalegających z opłatą tych składek. Podkreślił, iż KR nie wnosi uwag do Zarządu PKTR „Leliwa” w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. w obszarze prowadzonej polityki finansowej Koła. Kolejną analizę KR przeprowadzi w grudniu za czwarty kwartał 2019 r.

Dyskusję podsumował Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj stwierdził, że Zarząd wprowadzi do Harmonogramu Zamierzeń w 2019 w ramach planowania zgłoszone propozycje przez podmioty z którymi PKTR „Leliwa” nawiązało współpracę. Szczególna uwagą obejmie Zarząd PKTR „Leliwa” propozycje zgłoszone przez stronę Czeską i Ukraińską po informacji o terminach przez RTR.

Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj podziękował zaproszonym gościom. Zaproponował składanie wniosków z pomysłami jak przeprowadzić obchody 10-lecia PKTR „Leliwa”. Wnioski można kierować do Zarządu Koła.

Wszystkie zmiany zostały ujęte w zakładce „Zarząd”.

Po podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Zebrania zamknął oficjalnie NWZC PKTR „Leliwa”.

 początek obrad

Nasi nagrodzeni:

  Główna nagroda

Nagrodzeni przez Prezesa PKTR „Leliwa” (dodatkowe nagrody od Koła)

oraz upominek od Koła dla gościa zaproszonego (czyli całkowite miłe zaskoczenie)

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz