Z prac Zarządu – listopad 2019

Zarząd Koła informuje, iż Przewodniczący NGAP przedstawi propozycję zagadnień do ujęcia w projekcie składanym do UM Przeworsk dotyczącą sezonu 2020 na NWZC PKTR „Leliwa”. Pamiętajmy o fakcie rocznicy powstania Koła – w 2020 przypada 10 rocznica, czyli będziemy obchodzić mały jubileusz.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze składkami członkowskimi prześle SMS przypominający o wysokości kwoty zaległej wobec Koła z tytułu składek członkowskich. Zanim Zarząd wystąpi z informacją o zaległości lub w późniejszym etapie gdy może korzystać z uprawnień zawartych w Statucie.

W związku z rozliczeniem aktywności członków w sezonie 2019 zwołuje się NWZC PKTR „Leliwa” w dniu 23 listopada 2019. Miejsce MOSiR Przeworsk o godz. 14.00 – zapraszamy wszystkich członków do czynnego uczestnictwa w walnym. Zarząd PKTR „Leliwa” rekomenduje na stanowisko Wiceprezesa-Sekretarza Zarządu Koła Pana Mariana Wołowca. Pan Marian Wołowiec jest jednym z członków który ma najdłuższy staż w Kole. Dał się poznać jako dobry organizator. Sumienny, zdyscyplinowany, regularnie opłacający składki członkowskie. Pełnił już funkcję Członka Zarządu PKTR „Leliwa” w związku z czym posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tym zakresie. Zarząd Koła dokona analizy aktywności członków Koła. Listę osób wyróżnionych przedstawi na NWZC PKTR „Leliwa” w dniu 23 listopada br.

Dla celów formalnych stwierdza się, iż członkowie korzystający z ulgi w zakresie zwolnienie z opłat składek członkowskich złożyli ksero legitymacji szkolnych lub poświadczenie, że jest uczniem (zwolnienie obowiązuje do września 2020): Pan Oskar Horoszkiewicz, Pan Jakub Kiszka, Pan Piotr Machnica, Pani Gabriela Machnica.

KR w protokole nr 1/2019 zaakceptowała politykę finansową prowadzoną przez Zarząd Koła. KR dokona analizy IV kwartału 2019 w zakresie wpłat składek członkowskich i przedstawi protokół do Prezesa Zarządu PKTR „Leliwa”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz