Z ostatniej chwili …

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację, że Organizator przyjmuje zapisy na Rowerowy Rajd Ludzi Pracy jeszcze do czwartku, tj. 26.09.2019r. Organizator RLP podjął również decyzję o  zmianie miejsca zakończenia rajdu. Zakończenie RLP wraz z Turniejami odbędzie się na placu przy Restauracji Hotelu Rajski Ogród w Skrzyszowie. Zarząd PKTR „Leliwa” zaprasza w imieniu organizatora imprezy wszystkich chętnych do wzięcia udziału, należy dokonać rejestracji w sekretariacie szkoły lub telefonicznie. Przypominamy o opłacie wpisowej 10 zł. Organizator zapewnia napoje, zupę regeneracyjną podczas rajdu. Na zakończenie tradycyjny poczęstunek dla wszystkich uczestników.

W związku ze zmianą etapu końcowego rajdu wyznaczeni członkowie biorący udział w zabezpieczeniu kolumny marszowej w dniu 26 września br. wezmą udział w rekonesansie trasy rajdu uwzględniającym zmiany zarówno etapu końcowego jak również miejsca odpoczynku w m. Przecław.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz