Z prac Zarządu – sierpień 2019

Prezes Zarządu Pan Michał Machaj skierował na szkolenie w WORD Rzeszów w dniu 26 sierpnia br. nw. członków wykonując delegację zadania ujętego w umowie 32/OSS/2019 Ochrona i promocja:
1/ Robert Machnica
2/ Oskar Horoszkiewicz
3/ Marian Wołowiec
4/ Bogusław Kukla
5/ Michał Machaj – płatność z funduszy PKTR „Leliwa”
W dniu 14 lipca 2019 udział w rajdzie z okazji Dni Przeworska wzięło 12 członków. Nastąpiła wyraźna poprawa w dyscyplinie przez członków Koła, osiągnęliśmy poziom 50% udziału w imprezach członków. Nadal Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha będzie przesyłał SMS z informacjami o imprezie do członków Koła. Takie przypominające działanie poprawia dyscyplinę uczestnictwa w imprezach.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze składkami członkowskimi prześle SMS przypominający o wysokości kwoty zaległej wobec Koła z tytułu składek członkowskich.
Dla celów formalnych stwierdza się, iż członkowie RTR wykonali rekonesans i przekazano trasę rajdu do KS Grunwald Budziwój który jest organizatorem rajdu w dniu 1 września dla dzieci i młodzieży oraz GOK Błażowa który jest organizatorem RRR do Wenecji w dniu 11 sierpnia br. Do 25 sierpnia br. przeprowadzić rekonesans trasy w m. Skrzyszów wraz z członkami RTR.
Najważniejszym zadaniem w sierpniu jest zabezpieczenie trasy Rajdu Pokoju szlakiem Green Velo oraz trasy RRR w Błażowej. Stosowne informacje o obu rajdach zostaną zamieszczone na stronie internetowej i fb Koła.

Dla celów formalnych stwierdza się, iż Pani Anita Kucza złożyła deklarację rezygnacji z członkostwa w Kole z dniem 15 lipca 2019 r.

Prezes Zarządu wystąpi z wnioskiem do Starosty Przeworskiego o zwolnienie z opłat za przejazd kolejką wąskotorową „Pogórzanin” w związku z organizacją rajdu kolejkowego na zakończenie sezonu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz