Z prac Zarządu – czerwiec 2019

W dniu 31 maja 2019 r. odbył się rekonesans trasy Rajd Ludzi Gór oraz rekonesans trasy Dni Osiedla Biała wykonany przez członków RTR. oba przedsięwzięcia zabezpieczają RTR i PKTR „Leliwa”. Przesłano do organizatorów tych imprez trasę rajdu wraz z opisem. Ponadto zaproponowano zmianę terminu Rajdu Ludzi Gór na 22 czerwca 2019 r.

W związku ze zmianą terminu imprezy „Trzy dni bez auta” przez organizatora ARR „Perspektywa Regionu Stryj”  zamieszczono informacje o zmianie terminu oraz przedmiotowe plakaty i opis imprezy dla członków i sympatyków PKTR „Leliwa”, którzy chcieliby wziąć udział w tej imprezie.

Zarząd Koła informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. przesłano do US w Przeworsku sprawozdanie finansowe za 2018 w formie elektronicznej czym wypełniona zalecenia ustawodawcy.

Wstępny termin szkolenia z kierowania ruchem drogowym planowany jest na 6 lipca 2019 r. Prezes Zarządu Pan Michał Machaj skonsultuje się z usługodawcą w tym zakresie. Zostanie przedstawiona propozycja dla RTR wspólnego szkolenia.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz