27 kwietnia 2019 r. – NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 27 kwietnia 2019 r. godz. 16.30 w MOSiR Przeworsk, przy ulicy Budowlanych 9 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność Zarządu PKTR „Leliwa” za 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe – protokół KR).
  5. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018.
  6. Przedstawienie Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” na 2019.
  7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyboru przewodniczącego KR.
  9. Dyskusja.
  10. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz