Marzec – Z prac Zarządu

Zgodnie z Procedurą Planowania Zarząd PKTR „Leliwa” przesłał pisma do podmiotów których imprezy zakwalifikowano do Harmonogramu Zamierzeń Towarzystwa w 2019. Jednocześnie otrzymaliśmy informację, iż Zarząd RTR również przesłał pisma do podmiotów z którymi współpracuje, w tym do PTTS w Czeskiej Republice oraz ARR „Perspektywa Regionu Stryj” Ukraina. Tak więc 5 maja 2019 jesteśmy na rajdzie w Czeskiej Republice. Terminy imprez ujęto w Harmonogramie Zamierzeń PKTR „Leliwa” w sezonie 2019. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o pracach prowadzonych przez kolegów z RTR w zakresie organizacji imprez rowerowych na terenie gminy Dubiecko. Wynikiem tych prac będzie organizacja dwóch rajdów. Pierwszy z nich Dubiecki Rajd Krajoznawczy Szlakiem Green Velo odbędzie się już 3 maja br.

Znowelizowano zakres obowiązków dla KODO PKTR „Leliwa”. Klauzula Informacyjna i adres e-mail KODO PKTR „Leliwa” nie uległy zmianie.

Przygotowano dokumenty do rozliczenia sezonu 2018 z Urzędem Skarbowym w Przeworsku, udzielając upoważnienia do przesłania przedmiotowych dokumentów w wersji elektronicznej do US. Działanie to było niezbędne ponieważ po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz