Styczeń 2019 – z prac Zarządu

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, iż została zaktualizowana zakładka „Zarząd”. Zakwalifikowano propozycje podmiotów z którymi współpracujemy do Harmonogramu Zamierzeń 2019. Trzeba dodać, iż mamy wycieczki na Ukrainę i do Czech zakwalifikowane do przedmiotowego Harmonogramu.

Zarząd Koła opracował jednolity tekst zasad (polityki) archiwizacji dokumentów w związku z wprowadzoną nowelizacją kwalifikacji dokumentów do archiwizacji.

KR w Protokole nr 2/KR/2018 nie wnosi uwag do Zarządu PKTR „Leliwa” w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. w obszarze prowadzonej polityki finansowej Towarzystwa. Jednocześnie we wnioskach KR zaleca wzmożenie wymagalności w zakresie dokumentacji (oświadczenie o systemie opłat).

W zakresie strojów rowerowych dla członków Koła Zarząd PKTR „Leliwa” prowadzi rozmowy z potencjalnym sponsorem. W przypadku pozytywnie zakończonych rozmów poinformujemy członków o tym fakcie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 stycznia 2019 roku udzielono dotacji organizacjom pozarządowym biorącym udział w konkursie na realizację zadań z: Ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności profilaktyczno – wychowawczej – Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa” 4000,00 zł. Do dnia 22 stycznia należy uzgodnić zmiany w harmonogramie i kosztorysie. Przedmiotową propozycję NGAP przedstawiło Zarządowi. Korekta została wprowadzona i przekazana do UM Przeworsk – tak więc otrzymaliśmy dotację. Gratulacje dla osób zaangażowanych w pozyskanie projektu grantowego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz