Z prac Zarządu

W dniu 24 listopada br. odbyło się NWZC PKTR „Leliwa” na którym przyjęto nowy Statut PKTR „Leliwa” Edycja 2018. W grudniu tekst został przesłany do uzgodnienia ze SP Przeworsk, aktualnie oczekujemy na decyzję Starosty w tej sprawie. Nowy Statut ukaże się wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty do pobrania” po wydaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

NGAP rozpatrzyła propozycje grantowe. Projekty „Mamy Wspólne Cele” ogłoszonego przez Santander Bank Polska oraz Kampanii „Kilometry Dobra”, którego organizatorem jest Fundacja Polski Instytut Filantropii nie uzyskały pozytywnej opinii NGAP.

Zarząd postanowił wysłać powiadomienie SMS do członków zalegających z opłatą składek członkowskich. Przypominamy, iż informacja o obowiązku opłat składek członkowskich znajduje się w zakładce „Komunikaty”.

Zarząd PKTR „Leliwa” pozyskał informację, iż Prezes Zarządu RTR przesłał treść Listu Intencyjnego do PTTS w Czeskiej Republice. Aktualnie Zarząd RTR oczekuje parafowania Listu przez stronę czeską. W przypadku akceptacji dokumentu do etapu planowania zostaną dopisane propozycje PTTS w Czeskiej Republice. W związku z nawiązaną współpracą pomiędzy obu stowarzyszeniami również propozycja imprez poza granicami kraju zostanie uwzględniona w naszym Harmonogramie Zamierzeń w 2019. Przypominamy, że obecnie Zarząd oczekuje na propozycje imprez od podmiotów z którymi mamy nawiązaną współpracę. W styczniu 2019 odbędzie się kwalifikacja zgłoszonych imprez do Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” w 2019.

Zarząd Koła zdecydował się na rozszerzenie aktywności członków w zakresie sportów zimowych – jazda na nartach. W tym przypadku skorzystamy z organizacji imprez przez RTR. Wyjazdy odbywać się będą w trybie zapisów indywidualnych. Jest to program pilotażowy, a w przypadku powodzenia programu imprez zimowych Zarząd Koła przygotuje nowelizację Statutu PKTR „Leliwa” o dyscypliny zimowe, w tym jazdę na nartach.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz