Co nam przyniosło walne …?

24 listopada odbyło się NWZC PKTR „Leliwa” którego celem było podsumowanie Sezonu 2018 w naszym Kole. Przedstawiono analizę oraz wyniki zaprezentowano na wykresach. Jednocześnie zatwierdzono poprawki do Statutu PKTR „Leliwa” tak więc mamy nowy Statut Koła Edycja 2018. W zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi uczestnicy walnego wysłuchali gościa zaproszonego Pana Tomasza Nalepy który przedstawił działania Zarządu RTR w tym zakresie. Ponadto przedstawiono listę podmiotów z którymi Koło zamierza współpracować w Sezonie 2019.

Przeprowadzono również szkolenie z PBDO PKTR „Leliwa” i zapoznano uczestników walnego zebrania z Klauzulą Informacyjną PKTR „Leliwa”. Kwintesencją spotkania było wręczenie nagród dla najbardziej aktywnych członków naszego Koła oraz udział w dyskusji w której nakreślono zadania stojące przed nami zarówno dotyczące zabezpieczenia przedmiotowych rajdów jak również w zakresie szkolenia członków Koła:  z udzielania pierwszej pomocy, z zakresu kierowania ruchem drogowym, na Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w specjalności Turystyka Rowerowa oraz działalności charytatywnej.

Omówiono zgłaszanie projektów grantów i analizę otrzymywanych propozycji konkursowych przez NGAP i Zarząd Koła. Zapoznano uczestników walnego zebrania z wynikami prac KR PKTR „Leliwa” jak również przedyskutowano wolne wnioski dotyczące nowych strojów rowerowych i zasad ich wydawania członkom Koła.

Tak więc można powiedzieć, iż NWZC PKTR „Leliwa” było twórcze i przynosi szereg zmian które powinny poprawić aktywność członków jak również atrakcyjność imprez planowanych nie tylko na terytorium Polski. Podjęto decyzję o dalszej współpracy z kolegami z RTR i wspólnym zabezpieczaniu imprez rowerowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz