24 listopada 2018 r. – NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 14 Statutu Edycja 2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 24 listopada 2018 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, przy ulicy Jagiellońskiej 10 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
  5. Zapoznanie ze zmianami w Statucie PKTR „Leliwa” oraz głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu Edycja 2018.
  6. Omówienie aktywności członków w sezonie 2018. Przekazanie nagród dla najbardziej aktywnych członków Koła.
  7. Dyskusja
  8. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz