Z prac Zarządu

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, iż zgodnie z zaleceniami KODO PKTR „Leliwa” oraz ustaleniami na PZ Koła wprowadza się „Komunikat dla Kandydatów” ustalający procedurę kwalifikacji formalnej kandydatów na członków PKTR „Leliwa”. Przedmiotowy komunikat został umieszczony w zakładce „Komunikaty”. Wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi Koła zobowiązani są do spełnienia warunków formalnych.

Zakończyły się uzgodnienia z PZD w Przeworsku w zakresie zabezpieczenia rajdu „Z kolejką za pan brat”. Szczegóły ujęto w opisie posta oraz na plakacie rajdu.

Najbliższe szkolenie z zakresu PBDO planowane jest na NWZC PKTR „Leliwa” w listopadzie.

W październiku Zarząd PKTR „Leliwa” przyjął jako główne zadania zabezpieczenie Jesiennego Rajdu z MOSiR Przeworsk oraz rajdu „Z kolejką za pan brat”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz